top of page

לע"נ מרת מלכה הורביץ ע"ה

ניגוני הסולם

מפעל חירום לשימור ניגוני בעל הסולם

הנצפים ביותר

"הניגון הוא הממוצע בין הרוחניים לגשמיים"

בעל הסולם

מאחורי הקלעים
של מפעל ניגוני הסולם

אודות המפעל

מפעל ניגוני הסולם נטל על עצמו את המשימה לתעד ולשמר את ניגוניו הרבים של אדמו"ר בעל הסולם, ולהגישם לציבור הרחב.
הכל נעשה מתוך קפדנות גדולה על איכות ודיוק, ובפרט מתוך שמירה על אותנטיות, ומסירה של הרוח הנושבת מתוך שיריו הכבירים.

הצטרף למפעל
bottom of page