top of page

שירים לחגים

פסח
קטגוריות
חסל סידור פסחברוך גרוס
00:00 / 01:25

חסל סידור פסח

חסל סידורשירת חברים | תלמידי הרב"ש
00:00 / 02:14
חסל סידור פסחהרב"ש ותלמידיו
00:00 / 01:11
חסל סידור פסחהרב"ש עם הר' צבי קוריץ
00:00 / 03:25
הצטרף למפעל
פורים
שושנת יעקבהרב"ש ותלמידיו
00:00 / 01:31

שושנת יעקב

הלל

פתחו לי

פתחו ליאדמו"ר הרב"ש
00:00 / 03:46

ביצועים נוספים

בקרוב יהיה פה ערוץ!