top of page
  • תמונת הסופר/תניגוני הסולם

פעולות המפעל לשימור הניגונים

עודכן: 16 באפר׳ 2020

פעולות המפעל נחלקות לשלש: שימור תיעוד וחידוש.


שימור ההקלטות הישנות כפי ששרו בעל הסולם ותלמידיו

הקלטות אלו, בהיותן המקור הנאמן ביותר לניגונים, חשובות עד מאוד. אלא שאין מהן אלא כמות קטנה. רוב השירים אין להם תיעוד שכזה. וחבל על אשר אבד. עם זאת מאמינים אנו כי היו תלמידים שהקליטו פה ושם ומחזיקים פיסות מידע חשובות ביותר.

על כן בקשתנו ממך הקורא: אם יש בידך איזו הקלטה צור נא עימנו קשר, כדי שנוכל להמירה לפורמט דיגיטלי ולפרסמה לרבים. כמו כן אם יודע אתה על מישהו שיתכן שיש בידו איזו הקלטה – בשר לו על האתר והעבר לו את הבקשה.


תיעוד הניגונים כפי ששרים אותם כיום

מאחר ולרוב הניגונים אין לנו תיעוד של המקור, עושים אנו מאמץ לתעד לכל הפחות את הידוע היום. להקליט את הניגונים כפי ששרים אותם בקבוצות השונות. כי אם כבר היום במרחק של כשבעים שנה כבר חדרו שיבושים וטעויות גדולים בקבוצות השונות. מה ישאר לדורות הבאים?

גם המידע אודות הניגונים הולך ונאבד עם השנים. כבר כיום ישנם שירים רבים שאין מקורם ברור. וככל שחולפות השנים נהיית מלאכה זו של איסוף המידע קשה יותר ויותר. לצורך זה עושים אנו מלאכה גדולה של חקירה ובירור בין אנשים וקבוצות שונות, ותקוותנו שנגיע לחקר האמת.

תיעוד ראשון שנעשה ראה כאן: פרויקט שירת חברים.


חידוש הניגונים בביצוע כלי נגינה

הדרך המוצלחת ביותר לפרסם את השירים ולקרבם גם לאנשים אחרים היא דרך חידושם בליווי כלי נגינה. אחר שנעשה בירור מעמיק, יש לעשות לשיר עיבוד ולבצעו. ככל שהדברים ייעשו בצורה מקצועית ובזהירות מירבית, ניתן יהיה להפיק את מלוא עצמתם של הניגונים, עד כמה שהדבר בידנו. תקוותנו להעלות לאתר גם חומרים כתובים בתווים, וכן חומר רקע אודות השירים והניגונים. אנו מאמינים כי לאלו שהולכים בדרכו של אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל, חלק הניגון מהווה נדבך בעל משמעות רבה בדרך עבודת ה', כי הלא לא לחינם טרח בעל הסולם בהלחנת הניגונים הרבים הללו, ולימודם לתלמידיו. ואגב, הרבה כוחות הוא השקיע בכך, היו שרים את הניגונים שוב ושוב והוא היה מתקן וחוזר ומתקן עד אשר נחה דעתו שהניגון מושר במדויק.


זהו החזון. אנו רק בתחילתו, וכבר הושקעו בו אין ספור שעות עבודה. אם שירי אדמו"ר בעל הסולם יקרים לבכם, אנא סייעו לנו ככל יכולתכם. אם בהמצאת חומרים חדשים, אם בהתנדבות לביצוע, אם בקידום האתר ושיתופו עם אחרים ואם בתרומה בכל דרך שהיא.

וחפץ ה' בידנו יצליח.264 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page