top of page

אלבום

הרב"ש שר

אלבום זה כולל הקלטות של הרב ברוך שלום הלוי אשלג, בעל 'ברכת שלום' - שר את שירי אביו אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל.

עוד הקלטות וביצועים של השירים ראה כאן: חסל סידור פסח, ידיד נפש, כי הנה כחומר, למנצח על שושנים, מזמור לדוד, מסוד חכמים, היום תאמצנו, קדיש, פתחו לי, אסדר, בני היכלא.

ההקלטה 'צדיק כתמר יפרח' אינה שיר של בעל הסולם, אלא נוסח התפילה החסידי הרגיל, כפי שביצע אותו הרב"ש.

אלבומים נוספים

‏‏אלבום חנוכה עם הרבש - עותק.jpg
שירת הרב''ש ותלמידיו.jpg
‏‏ניגוני הסולם בצ'לו - חדש.jpg
תווים 2.png
bottom of page