top of page

ניגוני פוריסוב

מארשים וניגונים

אשת חיל - אזמר

אזמר בשבחיןר' יקותיאל נטע זונברג
00:00 / 04:49

מקור: מאגר הספריה הלאומית.

תאריך: ט"ו טבת תשל"ב (02/01/72).

אודות ההקלטה: ר' יקותיאל נטע היה חסיד של האדמו"ר ר' יהושע אשר מפוריסוב (רבו של בעל הסולם) שהיה בפולין, בהקלטה הוא שר את הניגונים בצורה המקורית כפי שהיו שרים שם.

הערה: ניגון זה היה רגיל אדמו"ר הרב"ש זצ"ל לשיר על המילים אשת חיל. בהקלטה שר על אזמר.

מלך עליוןר' יקותיאל נטע זונברג
00:00 / 02:41

מלך עליון

מארש מלך עליוןתלמידי בעל הסולם
00:00 / 07:34

ניגון פוריסוב

המשך ניגון פוריסובתלמידי בעל הסולם
00:00 / 02:10
ניגון פוריסובתלמידי בעל הסולם
00:00 / 07:45

רשמים מטיש אצל האדמו"ר מפוריסוב - הקלטה ביידיש

אודות הטיש של האדמו"ר מפוריסובר' יקותיאל נטע זונברג
00:00 / 08:24

מקור: מאגר הספריה הלאומית.

תאריך: ט"ו טבת תשל"ב (02/01/72).

קטגוריות
הצטרף למפעל

ביצועים נוספים

הקלטה נדירה מבעל הסולם | למנצח על שושנים - Baal Hasulam | Lamnatzeach
18:00
♥♥ Baal HaSulam ♥♥ Melodies of the Upper Worlds ♥♥
57:01
חדש.png
bottom of page