top of page

אלבום

שירת הרב"ש ותלמידיו

מידע על האלבום:

אלבום זה שוחזר מתוך קלטת שכללה הקלטות של רבינו ר' ברוך שלום הלוי אשלג, בעל 'ברכת שלום'

יחד עם אחיו ר' משה ור' יעקב אשלג, וכמה מתלמידיו, כשהם שרים מספר שירים של בעל הסולם זצ"ל, 

ההקלטה נערכה בחול המועד פסח, בבית מדרשו של אדמו"ר הרב"ש שברחוב מינץ בבני ברק.

עוד הקלטות וביצועים של השירים ראה כאן: קדיש, ויאתיוחסל סידור פסח, ניגון השיכור.

ההקלטה 'אב הרחמים' אינה שיר של בעל הסולם, אלא קטע חזנות שביצע אדמו"ר הרב"ש בסיום ההקלטה.

חדש.png

אלבומים נוספים

‏‏אלבום הברכת שלום שר -.jpg
‏‏אלבום חנוכה עם הרבש - עותק.jpg
‏‏ניגוני הסולם בצ'לו - חדש.jpg
תווים 2.png
bottom of page