top of page

הקלטה נדירה של

לימוד גמרא בניגון

ע"י אדמו"ר הרב"ש זצ"ל בעל 'ברכת שלום'

בנו בכורו של בעל הסולם זצ"ל

הקלטה נדירה של לימוד גמרא בניגון מסורתי של ישיבות פולין שלפני השואה.

ניתן לחוש את הטעם, החשק והאהבה העצומה ללימוד התורה.

בהקלטה אדמו"ר הרב"ש אשלג זצ"ל בעל 'ברכת שלום', לומד את הגמרא מסכת בכורות דף יח: ומבאר לעצמו את הגמרא ביידיש

חדש.png
לימוד גמרא בניגוןאדמו"ר הרב"ש זצ"ל
00:00 / 11:59
תווים 2.png

הסרטון כולל כתוביות עם תרגום מיידיש

bottom of page