top of page
  • תמונת הסופר/תניגוני הסולם

המלחינים

עודכן: 2 ביוני 2021

  • רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצ"ל, בעל "הסולם"

נולד בשנת תרמ"ה (1885) בליקובה - פולין. בשנת תרפ"ב עלה לארץ. בתחילה התגורר בעיר העתיקה, אח"כ נתמנה לרבה של גבעת שאול, ועבר לגור שם. באחרית ימיו התגורר בתל אביב. נפטר ביום כיפור שנת תשט"ו (1954).

חיבר פירוש 'הסולם' על הזוהר הקדוש, ספר תלמוד עשר הספירות וספר עץ החיים עם פירוש פנים מאירות ומסבירות על כתבי האר"י ז"ל, ועוד ספרים.

הלחין לחנים רבים, כאשר הגדול והמורכב שבהם הוא "למנצח על שושנים", ניגון על כל פרק מ"ה שבתהלים. לחנים נוספים הם: בני היכלא, ידיד נפש, יצווה, ניגון השיכור ועוד.


  • רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, בעל "ברכת שלום"

בנו וממשיך דרכו של אביו בעל הסולם. נולד בשנת תרס"ז (1907) בוורשה שבפולין. בשנת תרפ"ב עלה לארץ יחד עם אביו. מאוחר יותר עבר לבני ברק, ובית מדרשו היה בתוך ביתו, דירה בת שני חדרים ברחוב מינץ בבני ברק, בשנים מאוחרות יותר פתח את בית מדרשו שברחוב חזון איש 81 בבני ברק, והתגורר בסמוך.

כתב כתבים רבים, מהם נדפסו אח"כ ספרי 'ברכת שלום' ועוד, משיחיו נדפס הספר "אותיות דליבא".

לחנים שהלחין: כי חילצת, להגיד בבוקר חסדך ועוד.


  • רבי מרדכי יוסף מלנוביצ'ר

בעל תפילה ומלחין, נולד לאביו ר' צבי בבענדין - פולין. אחר שעלה לארץ התפלל לפני העמוד בבית מדרשו של אדמו"ר בעל הסולם בשכונת גבעת שאול, ירושלים. נלב"ע כ' שבט תשכ"ד.

בעל הסולם נהג לשיר כמה מלחניו בהזדמנויות שונות. לחן של רבי מרדכי יוסף ראה כאן: שירת חברים. לחן נוסף של ר' מרדכי יוסף שנהג אדמו"ר הרב"ש זצ"ל לשיר, הוא "תרחם ציון".


  • חסידות פוריסוב

חסידות פולנית, המיוחסת לרבי יהושע אשר רבינוביץ, בנו של היהודי הקדוש מפשיסחא. נכדו של ר' יהושע אשר היה האדמו"ר ר' מאיר שלום מקלושין. רבינו בעל הסולם היה מתלמידיו, ולאחר פטירתו המשיך בעל הסולם אצל בנו האדמו"ר ר' יהושע אשר (השני) מפוריסוב.

לחנים של חסידות פוריסוב ראה כאן: ניגוני פוריסוב.


עוד אודות חייהם ופועלם של אדמו"ר בעל הסולם והרב"ש זצ"ל ראה כאן.


501 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 comentario


bk40843
28 jul 2020

תחזקנה ידיכם

Me gusta
bottom of page