top of page
  • תמונת הסופר/תניגוני הסולם

שירה לעתיד לבוא

עודכן: 16 באפר׳ 2020

האם ניתן לשיר בכל מצב? האפשר לשמוח בשעה שאין במה? כשאדם הולך בדרך האמת, יכול הוא לשיר ולשמוח גם כאשר הכל נראה רע. להבין זאת נפנה למאמר שכתב אדמו"ר בעל ברכת שלום (הרב"ש) זצ"ל, זו לשונו (עם עריכה לשונית):


דרך העולם היא, כשהאדם עושה איזה מסחר והוא משקיע הון רב, כוונתו למכור את הסחורה מוקדם ככל שניתן, להשיב את השקעתו ולהפיק רווח בהתאם. סוחר אחד היה בעיר שנסע אל היריד, קנה סחורה בכמות גדולה מאד ושב לעירו. אנשי העיר שיערו שמן הסתם תכף יפתח הלה רשת חנויות ויחל מיד בשווק הסחורה. להפתעתם כי רבה, הלה במקום לשכור חנויות שכר מרתפים רחבי ידיים, הכניס לתוכם את הסחורה וסרב למכור ממנה. מיני אז התהלך לו הסוחר כשהוא שמח וטוב לב, כאדם שעשה את עסקת חייו.

ידידיו ראו כן תמהו, לשמחה מה זו עושה? לא די שנמנעת מלמכור והסחורה נותרה ברשותך, הנך עוד שש ושמח? אין לך שטות גדולה מזו. השיב להם הסוחר: סחורה זו קניתי בזול מפני שלא היו עליה קופצים ושערה ירד מאד. ובכן במקום שכולם חששו ונמנעו מלקחת, השקעתי אני ואספתי את כל הסחורה מהשוק. לפי החישוב שלי בעוד שנתיים יווצר מחסור ניכר, השער יעלה בחדות ואני אתעשר עושר רב. משום כך אע"פ שבהווה לא הרווחתי כלום, כשאני מסתכל על העתיד הבטוח אני שמח כבר כעת.


רואים אנו שאם העתיד מאיר בהווה, אעפ"י שבהווה אין עדיין כלום, אדם יכול לשמוח עמו כמו עם ההווה. אמנם זאת דווקא אם ממשיך את אור התענוג העתיד - אל תוך ההווה.


הבחן זה מכונה בשפת הקבלה "אור מקיף". פירוש: האדם נהנה כבר כעת מהאור העתיד לבוא אליו. דהיינו, אם הוא רואה שיש לו דרך של אמת להגיע למטרה, אעפ"י שעדיין לא הגיע לשלמות, מ"מ אם הביטחון של המטרה מאיר לו - הוא יכול להנות בהווה כאילו האור מקיף מאיר לו עכשיו בפנימיות הכלים.

כעין זה אמר אאמו"ר זצ"ל (בעל הסולם), על מאמר חז"ל: "צדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא". הכוונה היא שהצדיקים יכולים לומר שירה על מה שעתיד לבוא להם אח"כ. היינו, הם מאמינים שסוף כל סוף הם יזכו לשלמות, ועל סמך זה הם אומרים שירה אפילו עתה שעדיין לא זכו לשלמות.


נמצא לפי הנ"ל שהאדם צריך לקבל הארה מבחינת אור מקיף, שהיא מבחינת לעתיד לבוא אחר ההווה - והוא צריך להמשיך אותו לתוך ההווה.


(ע"פ ספר המאמרים שנת תשמ"ה, מאמר מג)


78 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page