top of page

להרגיש חנוכה אצל בעל הסולם

  • הקלטות מבעל הסולם והרב"ש

  • תיעוד נדיר מהדלקת נרות חנוכה.

  • כל שירי בעל הסולם במקום אחד

  • עיבודים וביצוע בכלים

רק התחלנו...

תודה על הרשמתך. נשתמע בקרוב!

אנו עומדים להעלות הקלטות נוספות

ושירים בביצועים חדשים עם מיטב המוזיקאים.

רוצה להתעדכן? מלא את פרטיך כאן:

Anchor 1
bottom of page