top of page

ניגוני

ברכת שלום

ניגונים מופלאים מלאי עוצמה

שהלחין אדמו"ר הרב"ש זצ"ל בנו בכורו של בעל הסולם זצ"ל

אלבום זה כולל הקלטות של שלשה מניגוני אדמו"ר הרב"ש, בעל 'ברכת שלום' זצ"ל:

1. ניגון כי חילצת. בהקלטה שומעים את תלמידי אדמו"ר הרב"ש זצ"ל כשהם שרים את הניגון, כאשר אדמו"ר זצ"ל מלווה אותם.

2. ניגון להגיד בבוקר חסדיך, בהקלטה שומעים את אדמו"ר זצ"ל שר את הניגון.

3. ניגון שהלחין אדמו"ר זצ"ל בלי מילים. היו רגילים לשיר אותו בסעודה שלישית בשבת על הפיוט "יצווה צור חסדו". בהקלטה שומעים את הרה"ח ר' עזריאל חיים למברגר ז"ל כשהוא שר את הניגון בלווי שאר התלמידים.

חדש.png
תווים 2.png
כִּי חִלַּצְתָּ נַפְשִׁי - שירת חברים - תלמידי אדמו"ר הרב"ש זצ"ל | Rabash - Ki Hilatzta Nafshi
03:52
כי חלצת נפשי
02:26
Music of Baal Sulam - Ki Hilatzta Nafshi(Modern)
02:28
Й. Ашлаг (Бааль Сулам). "Ки хилацта нафши" (Music of Baal Sulam - Ki Hilatzta Nafshi)
02:54
bottom of page